INFORMASI / KETERANGAN


Kami tidak menerangkan info tentang simptom atau tanda-tanda bagaimana gangguan yang di hadapi oleh kebanyakan pesakit di sini, kerana ianya bergantung kepada keadaan pesakit dan niat si pelaku yang berniat jahat ke atas diri pesakit.

Pesakit itu sendiri yang akan dapat merasai kelainan atau mengetahui apa yang sebenarnya berlaku ke atas dirinya. 


Nota:

Setiap masalah pesakit adalah rahsia. Tiada pendedahan akan dipamerkan di dalam blog ini.
Foto dan video sekadar hiasan saja (jika ada).

No comments:

Post a Comment